koks - [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Apr. 17th, 2014|04:09 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Bļeģ nu, man tā pēdējajā laikā ir sakritis uz nerviem darbs, ka nezin, kur likties. Un nepadarīt jau nevar.
Bļeģ.
linkpost comment