koks - [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Mar. 28th, 2014|09:00 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Grūši šorīt sadzīvot ar domu, ka šitāda diena visa būs jāpavada ofisā.
linkpost comment

Comments:
[User Picture]
From:[info]chrono
Date:March 28th, 2014 - 09:12 pm
(Link)
Mmm, jā, diena bija.