koks - [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Mar. 25th, 2014|09:07 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Lietaini miegains rīts.

Sapņoju garo sapni par pamatskolas laikiem. Gāju devītajā klasē. Ieraudzīju savu tā laika enerģiju skatoties no tagadējā skatupunkta. Tāda interesanta sajūta.
linkpost comment