koks - [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Mar. 19th, 2014|09:27 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Man baigi patika te cibā pavīdējis kāds cilvēka raksturojums, precīzi neatceros, bet aptuveni kaut kā tā: "nošņurcis, depresīvs cilvēks maisveida džemperī". Ģemperī.
linkpost comment