koks - [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Nov. 19th, 2013|09:37 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Nāk miegs un sāp kakls.

Kā varētu darbā tā vienkārši ērti iekārtoties un atlūzt uz kādu stundu.
linkpost comment