koks - [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jun. 6th, 2013|08:57 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Šorīt patika braucot sabiedriskajā skatīties kā spoguļi spēlējas. Cilvēki brauc pa mežu ar riteni un ceļas arvien augstāk un augstāk.
linkpost comment