koks - [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Nov. 21st, 2018|10:18 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Man šķiet, ka Gustavs Terzens, ko es sākotnēji atceros kā respektablās Melnās Mises vadītāju SWH Rock vakaros tagad ir katrā trešajā reklāmā jebkur un par jebkādu tēmu. Tā tā pasaule komercializējas.
linkpost comment