koks - [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Nov. 5th, 2018|10:49 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Varētu iet dzert alu uz bāru, kur visu laiku skan šāda stila mūzika. Tādas mirkļa izjūtas. Kamēr man sāks likties, ka dziesmām ir pārāk salkani vārdi.

https://www.youtube.com/watch?v=zLS1weY0Vv4

https://www.youtube.com/watch?v=bszcQUSrhp0
linkpost comment