koks - [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jan. 23rd, 2018|11:01 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Baigi auksts, bet tūlīt es ēdīšu saldējumu. Speciāli iekūru plīti, lai siltāk šajā situācijā.
linkpost comment