koks - August 2nd, 2018 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

August 2nd, 2018

[Aug. 2nd, 2018|01:07 am]
Rubīnu lietū
Dilentanti sarkanos mēteļos
Nosūc Tavas cerības un sapņus
Iepotē vēnās nogurumu
Nosēdina ar galvā uzmauktu
Sarkanu kartona maisu
Aiz dzeloņstiepļu dzīvžoga
Tagad Tu beidzot vari
Atpūsties tukšā klusumā

Crystal Castles šeit izklausās nedaudz pēc Chromatics.

https://www.youtube.com/watch?v=CnqzIYZR1GA
linkpost comment

[Aug. 2nd, 2018|01:15 am]
Mākslinieki nereti mēdz teikt, ka tas, ko kritiķi saskata viņu mākslas darbos nav tā domāts vai pat ir nepatiess, taču pārsvarā, man šķiet, tas nemaina sistemātiskas analīzes patiesīgumu un ja kritiķa minēto tur tiešām var saskatīt tā kā tas izskaidrots, to var uztvert vienkārši kā vēl vienu mākslas darba aspektu, kurš vēl pie tam mēdz lieliski caur to izskaidrot arī dzīves patiesības.

It īpaši man par to lika domāt redzētais no Slavoja Žižeka "The Pervert's Guide to Cinema", kaut arī nevarētu teikt, ka vienmēr piekristu viņa interpretācijām.

https://www.youtube.com/watch?v=UHdYm_lpfRI
link2 comments|post comment

[Aug. 2nd, 2018|09:33 pm]
Roman Empire soundtrack izraisa atkarību. Vispār lielisks un kvalitatīvs seriāls.

https://www.youtube.com/watch?v=5E1_Ux-C9jM
linkpost comment

navigation
[ viewing | August 2nd, 2018 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]