koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Aug. 2nd, 2018|01:07 am

koks
Rubīnu lietū
Dilentanti sarkanos mēteļos
Nosūc Tavas cerības un sapņus
Iepotē vēnās nogurumu
Nosēdina ar galvā uzmauktu
Sarkanu kartona maisu
Aiz dzeloņstiepļu dzīvžoga
Tagad Tu beidzot vari
Atpūsties tukšā klusumā

Crystal Castles šeit izklausās nedaudz pēc Chromatics.

https://www.youtube.com/watch?v=CnqzIYZR1GA
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: