koks - September 26th, 2016 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

September 26th, 2016

[Sep. 26th, 2016|05:21 pm]
Un kur ir mani friends with benefits? Reizēm man šķiet, ka man ir par daudz smadzeņu (pārāk liela paškontrole un pārāk daudz ētisku ideālu).. nu vai arī par maz.
linkpost comment

[Sep. 26th, 2016|07:34 pm]
Pienācis laiks aptaujai
Poll #20830
Open to: All, results viewable to: All

Rieksti

View Answers

Lazdu
3 (42.9%)

Mandeles
4 (57.1%)

Brazīlijas
3 (42.9%)

Zemesrieksti
0 (0.0%)

Valrieksti
2 (28.6%)

Ka tik kaut kas sālīts vai ass
0 (0.0%)

Kaut kādi citi ne-mainstream rieksti
4 (57.1%)

Tie, kas vīriešiem starp kājām
0 (0.0%)

Man pofig es kapāju vanagu
1 (14.3%)

link3 comments|post comment

navigation
[ viewing | September 26th, 2016 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]