koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Sep. 26th, 2016|07:34 pm

koks
Pienācis laiks aptaujai
Poll #20830
Open to: All, results viewable to: All

Rieksti

View Answers

Lazdu
3 (42.9%)

Mandeles
4 (57.1%)

Brazīlijas
3 (42.9%)

Zemesrieksti
0 (0.0%)

Valrieksti
2 (28.6%)

Ka tik kaut kas sālīts vai ass
0 (0.0%)

Kaut kādi citi ne-mainstream rieksti
4 (57.1%)

Tie, kas vīriešiem starp kājām
0 (0.0%)

Man pofig es kapāju vanagu
1 (14.3%)

link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: