koks - November 11th, 2014 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

November 11th, 2014

[Nov. 11th, 2014|09:41 am]
Jā, man vakar, protams, bija "vārdadienas vakara vientulība" un mans telefons esot nebloķēts bikšu kabatā izdomāja, ka jāapzvana puse kontaktu, lai vismaz kaut kā remdētu manas alkas pēc cilvēkiem.. Pēc tam brīnījos cik daudziem ir zvanīts un cik reižu.

Vakar skatījāmies blekmetāla klipus.. parādīju, manuprāt, labāko no tā, ko zinu - https://www.youtube.com/watch?v=7PgxBWhvExw (Enslaved - Essence) un sliktākos tālu nav jāmeklē - https://www.youtube.com/watch?v=_sFdUicoaow .. daži gan tur ir samērā normāli un vai nu tikai epizodiski amizanti vai vienkārši to oldskūlīgums smīdina. Protams, tie, kur sit bungas pret celmu vispār ir jau zināma kategorija, kas vairs nepārsteidz, bet tas "nekromants", kurš izjūt smagas ciešanas (iespējams, diarejas lāsts pie reizes no kāda cita 80 līmeņa nekromanta, ņemot vērā kā viņš uzliek roku kaut kur vēdera rajonā) izjūtot saules starus (?).

Jauks rīts.
link2 comments|post comment

[Nov. 11th, 2014|04:29 pm]
Ak vai, ak vai, topošais labākais Latvijas seksa blogs "fallnesis" ir izdzēsies.. kā es to varēju palaist garām? Kas notika?
link9 comments|post comment

[Nov. 11th, 2014|04:38 pm]
http://skaties.lv/patriotutests/maija/

Šī lapa man saka tā:

Tu atbildēji pareizi uz 6 no 10 jautājumiem. Tādēļ sanāk, ka esi gluži kā Cibiņš!

Jēj, es tagad esmu true Cibiņš.
link7 comments|post comment

navigation
[ viewing | November 11th, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]