koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Nov. 11th, 2014|09:41 am

koks
Jā, man vakar, protams, bija "vārdadienas vakara vientulība" un mans telefons esot nebloķēts bikšu kabatā izdomāja, ka jāapzvana puse kontaktu, lai vismaz kaut kā remdētu manas alkas pēc cilvēkiem.. Pēc tam brīnījos cik daudziem ir zvanīts un cik reižu.

Vakar skatījāmies blekmetāla klipus.. parādīju, manuprāt, labāko no tā, ko zinu - https://www.youtube.com/watch?v=7PgxBWhvExw (Enslaved - Essence) un sliktākos tālu nav jāmeklē - https://www.youtube.com/watch?v=_sFdUicoaow .. daži gan tur ir samērā normāli un vai nu tikai epizodiski amizanti vai vienkārši to oldskūlīgums smīdina. Protams, tie, kur sit bungas pret celmu vispār ir jau zināma kategorija, kas vairs nepārsteidz, bet tas "nekromants", kurš izjūt smagas ciešanas (iespējams, diarejas lāsts pie reizes no kāda cita 80 līmeņa nekromanta, ņemot vērā kā viņš uzliek roku kaut kur vēdera rajonā) izjūtot saules starus (?).

Jauks rīts.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: