koks - July 7th, 2014 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

July 7th, 2014

[Jul. 7th, 2014|05:44 pm]
Nu bļeģ, nu.
linkpost comment

[Jul. 7th, 2014|08:28 pm]
Poll #20102
Open to: All, results viewable to: All

Kas noteikti ir jāpievieno saldējuma kokteilim?

View Answers

banāni
4 (57.1%)

kečups (neatņemama sakarīga ēdiena/dzēriena sastāvdala)
0 (0.0%)

sperma
0 (0.0%)

tādus nedzeru, Īsti vīri un sievas dzer tikai Vanag'alu
1 (14.3%)

citplanētiešu plazma
0 (0.0%)

mēnešreižu asinis (vismaz pilīte)
0 (0.0%)

astoņkāja receklis
0 (0.0%)

halucinogēns vērmeļu eliksīrs
1 (14.3%)

kvantu kolaideris
0 (0.0%)

nekas no iepriekšminētajiem
1 (14.3%)

linkpost comment

[Jul. 7th, 2014|08:34 pm]
Ciba niķojas un es tikko iepostēju savu necilo pūlu pieckārtīgi. :X
linkpost comment

[Jul. 7th, 2014|08:38 pm]
Paskatoties uz latest posts es atkal nonāku pie secinājuma, ka cibas latest posts nav labi vērt vaļā darbā. Un vispār reizēm tas pats attiecas arī uz friendlisti. Bet viss jau ir kā tam vajag būt.
link3 comments|post comment

navigation
[ viewing | July 7th, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]