koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Jul. 7th, 2014|08:28 pm

koks
Poll #20102
Open to: All, results viewable to: All

Kas noteikti ir jāpievieno saldējuma kokteilim?

View Answers

banāni
4 (57.1%)

kečups (neatņemama sakarīga ēdiena/dzēriena sastāvdala)
0 (0.0%)

sperma
0 (0.0%)

tādus nedzeru, Īsti vīri un sievas dzer tikai Vanag'alu
1 (14.3%)

citplanētiešu plazma
0 (0.0%)

mēnešreižu asinis (vismaz pilīte)
0 (0.0%)

astoņkāja receklis
0 (0.0%)

halucinogēns vērmeļu eliksīrs
1 (14.3%)

kvantu kolaideris
0 (0.0%)

nekas no iepriekšminētajiem
1 (14.3%)

link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: