koks - June 11th, 2014 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

June 11th, 2014

[Jun. 11th, 2014|08:59 am]
Sapnī sviests, bet tāds patīkams - kā parasti
Šorīt esmu draugos ar laiku (to kas pulkstenī)
Piebāzts bezgaisa autobuss
Izkāpjot šķita, ka šodien ir diezgan patīkams gaiss
Brokastīs kāruma sieriņi

Tāds ir mans rīts.
linkpost comment

[Jun. 11th, 2014|09:05 am]
Vakar novilku 'Generation War' pirmo daļu, izskatās diezgan cerīgi. Aber, fur mich, naturlich.
Un arvien vairāk rodas vēlme vēlreiz noskatīties visu vai vismaz daļu 'Twin Peaks'.
'The Tudors' man nedaudz ir apnicis, bet tajā pašā laikā - kaut kad noteikti būs jāpiebeidz, foršs seriāls.
linkpost comment

navigation
[ viewing | June 11th, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]