koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Jun. 11th, 2014|09:05 am

koks
Vakar novilku 'Generation War' pirmo daļu, izskatās diezgan cerīgi. Aber, fur mich, naturlich.
Un arvien vairāk rodas vēlme vēlreiz noskatīties visu vai vismaz daļu 'Twin Peaks'.
'The Tudors' man nedaudz ir apnicis, bet tajā pašā laikā - kaut kad noteikti būs jāpiebeidz, foršs seriāls.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: