koks - April 14th, 2014 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

April 14th, 2014

[Apr. 14th, 2014|12:03 pm]
Sēdēju kafejnīcā un ieraudzīju kā pie loga pielido kaija un šķietami ir pārsteigta, ka nevar izlidot cauri logam. Nu ok, šamā nosēstas uz palodzes un, viņasprāt, sāk ēst istabas augus, kas atrodas šaipus logam dauzot knābi pret logu. Pēc vismaz kādiem 4 mēģinājiem saprata, ka tā viss nesanāks un aizlidoja prom... Kaija...
linkpost comment

[Apr. 14th, 2014|12:06 pm]
Dabūju savas vecās austiņas no lauku mājām.
My preccioouussshhhhhhh!
linkpost comment

navigation
[ viewing | April 14th, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]