koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Apr. 14th, 2014|12:03 pm

koks
Sēdēju kafejnīcā un ieraudzīju kā pie loga pielido kaija un šķietami ir pārsteigta, ka nevar izlidot cauri logam. Nu ok, šamā nosēstas uz palodzes un, viņasprāt, sāk ēst istabas augus, kas atrodas šaipus logam dauzot knābi pret logu. Pēc vismaz kādiem 4 mēģinājiem saprata, ka tā viss nesanāks un aizlidoja prom... Kaija...
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: