koks - April 4th, 2014 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

April 4th, 2014

[Apr. 4th, 2014|09:06 am]
Popmūzika.
linkpost comment

[Apr. 4th, 2014|09:06 am]
Man patīk tā sajūta, kad piektdienu tā īpaši negaida - nu ja ir klāt, tad ir klāt, forši. Tad man nav tās nedabiskās sajūtas, ka es dzīvoju darbdienu vakariem, brīvdienām un atvaļinājumam. Bet es tā lielākoties nevaru, manas personiskās vajadzības (neapmierinātas personiskās vajadzības) traucē man strādāt un man arī nafig negribas strādāt, ja manī kaut kas vārās + es arī daudz sliktāk strādāju tad. Pasaule vienkārši iet pārāk strauju gaitu. Kā viens mans draugs.

You are like a sports car, you are so fast, but I am like tractor, I am slow and I am fit, and eventually I will find you and crush you like a little shit.

--Combichrist tā dzied--
link3 comments|post comment

[Apr. 4th, 2014|09:35 am]
Tagad atceros, kur es pirmoreiz dzirdēju vārdu "Lorde". Pareizāk sakot lasīju. Kaut kur uz sienas bija uzķēpāts, ka "Lorde ir mazgadīga mauka" vai kaut kas tāds.
linkpost comment

[Apr. 4th, 2014|09:20 pm]
Parks, pavasaris, paka vīna, bet tās laimīgās sejas tikai smejas, smejas...
MSK.
linkpost comment

navigation
[ viewing | April 4th, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]