koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Apr. 4th, 2014|09:06 am

koks
Man patīk tā sajūta, kad piektdienu tā īpaši negaida - nu ja ir klāt, tad ir klāt, forši. Tad man nav tās nedabiskās sajūtas, ka es dzīvoju darbdienu vakariem, brīvdienām un atvaļinājumam. Bet es tā lielākoties nevaru, manas personiskās vajadzības (neapmierinātas personiskās vajadzības) traucē man strādāt un man arī nafig negribas strādāt, ja manī kaut kas vārās + es arī daudz sliktāk strādāju tad. Pasaule vienkārši iet pārāk strauju gaitu. Kā viens mans draugs.

You are like a sports car, you are so fast, but I am like tractor, I am slow and I am fit, and eventually I will find you and crush you like a little shit.

--Combichrist tā dzied--
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: