koks - April 2nd, 2014 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

April 2nd, 2014

[Apr. 2nd, 2014|09:38 am]
Vakar es dzirdēju, ka ir arī ļauni līķi, tātad te jau ir runa par līķi, kurš ir kas vairāk kā tikai nepiedienīgs.
linkpost comment

[Apr. 2nd, 2014|09:50 am]
Vēl vakar vakarā es noskaidroju šādas vērtīgas lietas:

sievetes vagīna ir portāls;
eksistē tādi urbīšelfi;
eksistē arī homoseksuāli elfi;
sapnis sapnī ir ikdienišķa (iknaksnišķa) parādība;
pūķi kāpj kokos un spēlē pokeru;
sniegbaltītei ir divas sirdis;
viņa tās var arī izņemt un turpināt dzīvot;
viņa tās labprāt sūta pa pastu;
kinky tehno-dēmoni eksistē;
sniegbaltītei patīk viņas tēva loceklis un viņa ar to labprāt spēlējas (ujjj!);
locekļi var skriet, bet pār tiltu skrienot ir liela iespēja, ka tie iekritīs upē (laikam līdzsvara problēmas);
ir tādi īpašie Aļaskas sukkubi;
link2 comments|post comment

[Apr. 2nd, 2014|09:04 pm]
Vēlākam laikam, uz atgriešanos, hehe.
linkpost comment

[Apr. 2nd, 2014|09:05 pm]
http://youtu.be/UmqKumQKfcY
link3 comments|post comment

navigation
[ viewing | April 2nd, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]