koks - [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Apr. 2nd, 2014|09:38 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Vakar es dzirdēju, ka ir arī ļauni līķi, tātad te jau ir runa par līķi, kurš ir kas vairāk kā tikai nepiedienīgs.
linkpost comment