koks - March 18th, 2014 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

March 18th, 2014

[Mar. 18th, 2014|09:07 am]
Vau-vau!
linkpost comment

[Mar. 18th, 2014|09:33 am]
Skatos FTP logus un domāju cik smieklīgi ir daudzu cilvēku mēģinājumi uzlauzt kādu FTP kontu, lietojot dažnedažādos lietotājvārdus (kuri, cik vien atceros, nekad nav sakrituši ar kādu reāli eksistējošo) un galvenais tie, kuri visvairāk atkārtojas (ja vien neskaita "admin" vai "administrator") ir gandrīz vai tieši paši muļķīgākie.
linkpost comment

navigation
[ viewing | March 18th, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]