koks - December 5th, 2013 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

December 5th, 2013

[Dec. 5th, 2013|08:56 am]
Fun of the day - mans pirmais velokritiens šajā sezonā. Man paskatoties ārā pa logu nebija ne jausmas, ka ceļi varētu būt apledojuši. Šķērsoju ielu un fhtagn!, esmu gar zemi. Labi, ka mašīnas bija tālu.

Saudzējiet sevi un citus un esiet uzmanīgi uz ceļiem šorīt!
linkpost comment

navigation
[ viewing | December 5th, 2013 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]