koks - December 4th, 2013 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

December 4th, 2013

[Dec. 4th, 2013|09:00 am]
Dusmas.
linkpost comment

[Dec. 4th, 2013|10:03 am]
Jaunas ausis. Vakūmaustiņas.
Bet jebkurā gadījumā austiņu atgriešanās divi.
Ir šodien tāda diena, kad neloģiski raksta Gatis ar trīspadsmit triepieniem uz speķa pīrāga un aplaimo Laimondu ar nervoziem lauska skatieniem. Herberts atrada terārijā Kazimira dūņhaizivi un ilgi prātoja, cik laika dūņhaizivij vajadzētu, lai uzlidotu augšā pa skursteni. Veica aprēķinus, cirta kvadrātsakni un reizināja ar PĪ.
Ar cieņu,
Jūsu dārgais Ahanito Joko Kono.
linkpost comment

navigation
[ viewing | December 4th, 2013 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]