koks - October 28th, 2013 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

October 28th, 2013

[Oct. 28th, 2013|11:59 am]
Velobraukšanas prieki. Kādi 30 km vienā dienā. Pa lietu un dubļiem. Tikai gribēdams Staoiā piepumpēt riepu ieraudzīju, ka ritenim, kurš man šobrīd ir lietaā ir nu kaut kāds jocīgs ventīlis, baigi smalks. Es pat nezinu vai tas veikalos bieži sastopams - izskatījās mazāks par maāu.

Un es vien turpinu priecāties par Enter The Void. Īstenībā fakts, ka dzērumā filma ir daudz baudāmāka, bet tas ir tikai tematikas un vispārējās atmosfēras dēļ, ne tāpēc, ka uzskatītu, ka tā ir pārāk nekvalitatīva. Filma arī uzrunā manas smalkās jūtas attiecībā uz urbāno romanci un dzīvokļu kultūru. Garšīgi. Vai es drīzāk teiktu - slāpes veldzējoši. Filmā arī var labi iejusties, jo diezgan daudz kur ir filmēts no pirmās personas, tas viennozīmīgi plus no manas puses, vismaz šādai filmai noteikti.

Un es vēljrjām pa laikam pārskeu pāri random Vikings sērijām un fanju, kas varētu nkt nākamajā sezonā.
link5 comments|post comment

navigation
[ viewing | October 28th, 2013 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]