koks - [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Dec. 11th, 2014|03:33 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Vispār pat komunikācijā ar kaitinošiem cilvēkiem var kaut ko iemācīties un gūt no tās labumu. Piemēram pacietību un spēju būt lietišķam.
linkpost comment