Pussprāguša galda hokejista piezīmes [entries|archive|friends|userinfo]
kaszczejs

[ website | Pamatblogs krieviski ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| GH skola = Politikas dumbrājos = ЖЖ - Ciba krieviski = Pasts Erudītu Līga ]

EČ Eskilstūnā, neoficiāla atskaite [Jun. 20th, 2018|08:25 pm]
[Tags|, ]

Ūūhūū. Es, protams, gribētu sākt ar vaimanāšanu ar to, ka pēc čempionāta visi laimīgi izklīst pa mājām, kamēr es sev jaucu galvu ar bildēm un vēl neattapies no tām - ar neoficiāla apraksta skrīvēšanu, bet nevar jau to darīt katru reizi, turklāt tādas jau tās manas funkcijas. Citādi hren kāds būtu mani turpu sūtījis. Vispār es (kā jau reiz ieminējos), zinādams mūsu ierobežoto budžetu, februārī valdē ieteicu mani līdzi turp nevazāt - uzbildēt varētu arī kāds cits, varbūt sliktāk, bet varbūt arī labāk,- bet publiskums mums kļūst ar katru gadu nozīmīgāks un attiecīgi vajadzīgāks cilvēks, kas atrod laiku par to gādāt. Vispār es neesmu pārliecināts, kas pašreiz ir mums vajadzīgāks, medaļas vai atskaites un fotogrāfijas. Vislabāk, protams, ja uz fotogrāfijām ir arī medaļas. Necaurspīdīgas.
... tālāk ... )
linkpost comment

Manu bilžu saraksts no Trū Eiro-2012 [Jun. 21st, 2012|12:47 pm]
[Tags|, , ]

   Kur kas atronās... tālāk ... )
linkpost comment

[Jun. 16th, 2012|06:07 am]
[Tags|, , ]

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket


   Kadri ar Latvijas pleijeriem. <60. ... tālāk ... )
linkpost comment

Indivīdu fināls, EČ-2012 [Jun. 12th, 2012|08:18 pm]
[Tags|, , ]
[music |Канцлер Ги - Раймон VII]

Photobucket Photobucket Photobucket
Noslēguma bildes, fināls Sīlis - Borisovs un sveikšanas. Pāri par 40 foto )
linkpost comment

lv-ru, bildes no komandu fināla [Jun. 10th, 2012|09:25 am]
[Tags|, , ]

Photobucket Photobucket Photobucket

Vairāk bildēju skatītājus, spēlētāji jau līdz nāvei piegriezušies :)))
30 foto )
linkpost comment

Blāķis latvijāņu galda hokeja foto no Eiropas čempionāta [Jun. 8th, 2012|02:06 pm]
[Tags|, , ]

Ja kāds nezin, tā būšana notiek Olimpiskajā SC no piektdienas līdz svētdienai. pāri 40 bildēm )
linkpost comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]