La · légende · de · Jimmy

Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
es nesaprotu jūsu domu
man ļoti vajag sajūtas
kā iegrieztu pirkstā
pie miruša drauga
iedzeltu irsis

ja kāds to redz
kā nazis griež
tad tie nav mani pirksti

ja kādu glabā
kādu citu, es spriežu,
kaut pats tik bieži mirstu

sajust sajūtas
sajūtas nejūtu
tik ļoti nejūtas
manas sajūtas

* * *

Previous Entry · Leave a Comment · Add to Memories · Tell A Friend · Next Entry

* * *
On October 3rd, 2019, 12:25 am, [info]10m_zem_uudens commented:
pāj
[User Picture]
On October 6th, 2019, 02:50 pm, [info]jimmy replied:
pāj
* * *

Previous Entry · Leave a Comment · Add to Memories · Tell A Friend · Next Entry