La · légende · de · Jimmy

Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
Ielā mūzika spēlē
Aiz loga nolaižas tumsa
Nolaizi lūpas
Tev tagad būs nakts
tik tumša kā čadieša āda

tāpēc
nolaizi lūpas
un nesaki ne vārda.

rej suns tādā pašā balsī kā mājās
un nokrīt izsmēķis tāda paša klusuma vadīts
un arī rīts pienāks bez trokšņa
un neviens neievēros, ja tevis te nebūs

nē, nevajag, nelūdz

tik daudzi grib palikt bet nespēj apturēt kājas
kas klusuma vadītas soļo
ne tikai kad nolaižas tumsa
ikdienas vēl tālāk no mērķa

iet čadietis pa ielas vidu
nāk un jautā vai man nebūs tam smēķa

es saku man gultas galvgalī stāv jauna paciņa
pēc mirkļa atgriezīšos ar tām, vien pagaidi mirkli
viņš nolaiza lūpas un nebilst ne vārda
un tam ir melna čadieša āda

* * *

Previous Entry · Leave a Comment · Add to Memories · Tell A Friend · Next Entry