iokaste - [entries|archive|friends|userinfo]
iokaste

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Aug. 8th, 2022|09:35 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
linktekstils

Comments:
[User Picture]
From:[info]dombrava
Date:August 8th, 2022 - 10:17 pm
(Link)
Tas tikai parāda to, ka cilvēka būtība var būt skaista neatkarīgi no citu skaistuma etaloniem un tā, kāda virsbūve tikusi gēnu loterijā. Man šķiet, ka es vairs nesaprotu savu bērnības uztveri, kāpēc ko konkrētu uzskatīju par skaistu.