15 January 2022 @ 02:37 pm
 
Tas brīdis, kad kafijai nav klāt cukura, jo bija jāēd kūka un tad kūka beidzās, bet kafija vēl ne. Izgāju ārā un atcerējos, ka ir janvāra vidus. Līst.