kanariņš - [entries|archive|friends|userinfo]
helvetica

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Aug. 5th, 2011|03:24 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Montija Pitōna Terry Jones ar savu Medieval Lives.
linkpost comment

Comments:
[User Picture]
From:[info]hotai
Date:August 5th, 2011 - 03:34 pm
(Link)
nu šitā bija jādara? man šodien ir arī jāstrādā :)