kanariņš - [entries|archive|friends|userinfo]
helvetica

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Mar. 26th, 2018|06:20 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
https://youtu.be/mG1WuZViibU?t=86

normāla tāda rītarosme. jau gara acīm redzu, cik parocīgi dirsasgals justos, ja spētu izpildīt šitādus vingrojumus. /nopūta/ /nākamajā dzīvē/
linkpost comment

Comments:
[User Picture]
From:[info]usne
Date:March 26th, 2018 - 06:38 pm
(Link)
jā balets ir precizākais un smagākais no dejas sportiem.
vidusskolas pēdējās klasēs reizi nedēļā bija arī baleta nodarbība, deju grupā, ko apmeklēju. Tas bija jaudīgi un neko tādu jau tur nedarīja, tās dažas vienkāršās precīzās kustības.