Heart*Stripper
Viss ir, lai mēs tuvotos Esamībai..
Replying To 
6th-Feb-2009 06:09 pm
Veseļojies gan! :))) Vēl arī rutks baigi labā lieta, izgrebj gabaliņu un ieliek medus karoti, gan jau zini to recepti :)
Man tā iesna tik tālu ielaista, ka nu jau tek kā no krāna, un kāsēju arī kā pīpmanis ar 10 gadu stāžu, drausmīgi...
Reply Form 
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
(will be screened if not a friend)
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs IP addresses of anonymous posters.
This page was loaded Dec 1st 2021, 3:50 pm GMT.