Heart*Stripper
Viss ir, lai mēs tuvotos Esamībai..
Replying To 
9th-May-2008 02:33 pm
Tas viņa pēdējais albums man nelikās pārāk veiksmīgs, bet nu..
Kā rāda mūzikas vēsture, tad reti kurš, kas aiziet, aiziet for good - paiet laiks un atkal velk uz skatuves ko padarīt :)
Varētu uz Rīgu atbraukt..
Reply Form 
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
(will be screened if not a friend)
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs IP addresses of anonymous posters.
This page was loaded Aug 19th 2022, 10:57 pm GMT.