zelts un melnie - [entries|archive|friends|userinfo]
gribēju jaunu/gribēju aunu, gribēju juaņu, Juhanu

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Dec. 6th, 2016|10:16 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Man uz ceturtdienas ceturto zīmju valodas nodarbību jāmāk pateikt "manam tētim 56 gadi" vai to, ka "mana mīļākā diena sestdiena", bet, nu jā, ~REALITĀTĒ~ viena no tām retajām lietām, ko māku parādīt, ir "grūsna govs".
linkpost comment

Comments:
[User Picture]
From:[info]saccharomyces
Date:December 7th, 2016 - 12:50 am
(Link)
aplausi!!!

esmu sajūsmā, davaj satiekamies kaut kad, es gribu iemācīties parādīt "grūsna govs", varu pretī iemācīt pateikt zviedriski "ezerā ir sala" (vienīgais pilnais teikums, ko šai valodā zinu)
[User Picture]
From:[info]gribejuaunu
Date:December 19th, 2016 - 04:46 pm
(Link)
Ha, izklausās pēc labas apmaiņas! :) Lielais jautājums ir KAD!