zelts un melnie - [entries|archive|friends|userinfo]
gribēju jaunu/gribēju aunu, gribēju juaņu, Juhanu

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jun. 29th, 2016|02:11 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Es neatceros, kad pēdējo reizi raudāju laimes asaras, bet šo reizi.. es gribu atcerēties vienmēr.
linkpost comment