zelts un melnie - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
gribēju jaunu/gribēju aunu, gribēju juaņu, Juhanu

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Jun. 29th, 2016|02:11 am

gribejuaunu
Es neatceros, kad pēdējo reizi raudāju laimes asaras, bet šo reizi.. es gribu atcerēties vienmēr.
link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: