zelts un melnie - [entries|archive|friends|userinfo]
gribēju jaunu/gribēju aunu, gribēju juaņu, Juhanu

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[May. 25th, 2016|08:42 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Un pēkšņi viena lieta kļūst apmēram tik slikta, kā sliktā japāņu televīzijas drāmā?
linkpost comment