zelts un melnie - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
gribēju jaunu/gribēju aunu, gribēju juaņu, Juhanu

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

May. 25th, 2016|08:42 pm

gribejuaunu
Un pēkšņi viena lieta kļūst apmēram tik slikta, kā sliktā japāņu televīzijas drāmā?
link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: