Kad vairs nav palicis "pajāt" Tevī - [entries|archive|friends|userinfo]
fukitols

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| Latest Draza RND ]

[Oct. 11th, 2018|06:06 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Pēdējā laikā dzīvojos ārpus komforta zonas. Nepatīk.
linkizrunāties