Kad vairs nav palicis "pajāt" Tevī - [entries|archive|friends|userinfo]
fukitols

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| Latest Draza RND ]

[Oct. 11th, 2018|06:06 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Pēdējā laikā dzīvojos ārpus komforta zonas. Nepatīk.
linkizrunāties

Comments:
[User Picture]
From:[info]heishy
Date:November 9th, 2018 - 10:15 pm
(Link)
Nevajag dzīvot ārpus. Nēsā līdzi savu komforta zonu un vienkārši paplašini to, darot to, kas neierasts, nezināms.