( Post a new comment )
kr15h[info]kr15h on March 30th, 2008 - 12:41 am
Būtu, aizietu. Pikets. Mjā. Nu lai jums tur forši! ;)
(Reply) (Thread) (Link)
austra[info]au on March 30th, 2008 - 08:37 pm
būs būs
jau galva pilna ar idejām plakātu noformēšanai
(Reply) (Parent) (Link)