per silentium ad as†ra mille - [entries|archive|friends|userinfo]
باب

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Dec. 1st, 2021|09:42 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Back on the Chain, Gang!
LinkLeave a comment

Comments:
[User Picture]
From:[info]martcore
Date:December 1st, 2021 - 10:22 pm
(Link)
trāpīju piecas minūtes pēc dropa, atvēru rozē
белый халат так идёт тебе, детка
https://music.youtube.com/watch?v=tkqef33yRNA&list=OLAK5uy_mR9RcOfOHIhZBO8EGpxBx4lLSOiSG4d18
[User Picture]
From:[info]dooora
Date:December 1st, 2021 - 10:29 pm
(Link)
moj Ģeņ udalsjA!
[User Picture]
From:[info]dooora
Date:December 1st, 2021 - 10:41 pm
(Link)
pateicības vietā: tu takš jau būsi nočekojis The Outlaws?
https://www.imdb.com/title/tt11646832
[User Picture]
From:[info]martcore
Date:December 1st, 2021 - 10:47 pm
(Link)
vēl ne!
[User Picture]
From:[info]dooora
Date:December 1st, 2021 - 10:54 pm
(Link)
fakin laimīgais.
[User Picture]
From:[info]dooora
Date:December 2nd, 2021 - 12:16 am
(Link)
[User Picture]
From:[info]dooora
Date:December 2nd, 2021 - 12:50 am
(Link)
i'm enjoying this kīnō

Mexico appreciates
[User Picture]
From:[info]dooora
Date:December 2nd, 2021 - 01:05 am
(Link)
curfew cures a few, the rest are restistant from the getgo.

ghettō
[User Picture]
From:[info]dooora
Date:December 2nd, 2021 - 01:10 am
(Link)
[User Picture]
From:[info]dooora
Date:December 2nd, 2021 - 01:21 am

Eusko Gudariak

(Link)
[User Picture]
From:[info]dooora
Date:December 2nd, 2021 - 01:53 am

Parsley, Sage, Rosemary and Tym

(Link)
[User Picture]
From:[info]dooora
Date:December 2nd, 2021 - 01:57 am

thyme 4 catz

(Link)
[User Picture]
From:[info]dooora
Date:December 2nd, 2021 - 02:05 am

do they know it's booster thyme at all

(Link)
[User Picture]
From:[info]dooora
Date:December 2nd, 2021 - 02:10 am
(Link)
[User Picture]
From:[info]dooora
Date:December 2nd, 2021 - 02:32 am

al pečīnō

(Link)
[User Picture]
From:[info]dooora
Date:December 2nd, 2021 - 02:41 am
(Link)
tik zviedzīgi, ka es tikko leišu-čīniešu katalōgā, labojot blusas, garā un revolucionārā vīriešu bikšu ar kapuci tekstā ielīmēju coja trubas linku.
ar visu to savu https samērā nelielos punktos, toties lielā teksta rāmi šis izskatījās itin majestātiski. bet let's don't!

statutes

[User Picture]
From:[info]dooora
Date:December 2nd, 2021 - 02:45 am

x 4 wojtko•wem

(Link)
[User Picture]
From:[info]dooora
Date:December 2nd, 2021 - 02:48 am
(Link)
[User Picture]
From:[info]dooora
Date:December 2nd, 2021 - 03:06 am
(Link)
[User Picture]
From:[info]dooora
Date:December 2nd, 2021 - 03:31 am

kādu kruoni

(Link)
[User Picture]
From:[info]dooora
Date:December 2nd, 2021 - 03:42 am

savāciet savas azimutes, kapteini Wrongel

(Link)