per silentium ad as†ra mille - [entries|archive|friends|userinfo]
باب

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Mar. 27th, 2020|06:42 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
papagailis turpina likt mīksto uz soc. distancēšanos.

korōņa vietā
LinkLeave a comment

Comments:
[User Picture]
From:[info]gnidrologs
Date:March 28th, 2020 - 10:14 am
(Link)
patīk šitie divi
gaidam nākamo sēriju
[User Picture]
From:[info]dooora
Date:March 28th, 2020 - 10:34 am
(Link)
man ir draugi, kas zāli patērē ik dienas.

nākamā ir klāt
[User Picture]
From:[info]dooora
Date:March 28th, 2020 - 12:10 pm
(Link)
vēl man ir šitāda nešpetna draudzene:

Ļī Sjā