per silentium ad as†ra mille - [entries|archive|friends|userinfo]
باب

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Dec. 9th, 2019|01:13 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
vel divas nedēļas, un tad važojam un vojažējam.

SenČā jeb Mērkaķu kalna bambusu birztala
LinkLeave a comment

Comments:
[User Picture]
From:[info]rasbainieks
Date:December 9th, 2019 - 01:44 pm
(Link)
vai šis ir mājiens, ka izvēle krīt uz danangu?
[User Picture]
From:[info]dooora
Date:December 9th, 2019 - 02:32 pm
(Link)
ne gluži. rezervēju iespēju vēl trīsreiz izlemt un tad vēl pārdomāt.
šis ir mājiens, ka beidzot esmu sācis domāt ;)