per silentium ad as†ra mille - [entries|archive|friends|userinfo]
باب

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Dec. 6th, 2019|08:42 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Džonam ar savu balsi vajadzētu lasīt laika ziņas zvejniekiem un jūrmalniecēm, bet viņš lasa garlaicīgas grāmatas.
šī gan ir diezgan interesanta nodaļa.

Tragedy and Hope
LinkLeave a comment